Prxos – Als DAW Controller 

The Ultimate D.A.W. Controller

Veröffentlicht: 25.11.2017

Mackie HUI VU Meter

Veröffentlicht: 17.11.2017

Mackie Control & HUI Display

Veröffentlicht: 27.08.2017

Mackie Control & HUI VU Meter

Veröffentlicht: 28.08.2017

Mackie HUI / Control Protocol

Veröffentlicht: 24.08.2017

Midi Monitor / Read SysEx

Veröffentlicht: 20.08.2017

3er Version test Studio

Veröffentlicht: 14.01.2017

3er Version first start

Veröffentlicht: 06.01.2017

Test im Studio als Midi Controller

Veröffentlicht: 02.12.2016